Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Reporting
June 19, 2019
Λογιστικές Υπηρεσίες
June 13, 2019
 
Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη της εκάστοτε επιχειρησιακής μονάδας, αλλά και των επιμέρους τμημάτων αυτής.
 
 

Η PS Hotelia χάρη στην πολυετή πείρα και την κατάρτιση των καταξιωμένων στελεχών της είναι σε θέση να συλλέξει τα απαιτούμενα δεδομένα και να τα αποδώσει σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ζημιογόνες παγίδες.

 
 

Ενδεικτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

    Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί τη γνώση των κατάλληλων αριθμοδεικτών, αλλά και την άριστη κατανόηση και ερμηνεία αυτών, ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να οδηγηθούν στα σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση ή όχι μιας επιχειρηματικής ιδέας. Καθώς είναι ένα σχέδιο «προς πώληση», η παρουσίαση πρέπει να είναι ελκυστική, χωρίς όμως να αλλοιώνονται τα οικονομικά στοιχεία και τα δεδομένα.

  • Αναπτυξιακά Προγράμματα

    Έγκαιρη ενημέρωση και αποτελεσματική προετοιμασία για ένταξη και εκμετάλλευση επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, κατάλληλων για την εκάστοτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην PS Hotelia είμαστε δίπλα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εκταμίευση.

  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός / Αναδιάρθρωση

    Πρόκειται για την ανάπτυξη των κατάλληλων μοντέλων για την κατάρτιση προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης για τη διερεύνηση δυνατοτήτων αναχρηματοδότησης, εναλλακτικών πηγών εύρεσης κεφαλαίου, κ.ά. με σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.