Η Εταιρεία Μας

Ανάγκη για αποτελεσματικές λογιστικές λύσεις

Η PS Hotelia συμβαδίζει με τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας

Βιογραφικό

Ο Γιάννης Πολυκανδριώτης μετρά είκοσι και πλέον χρόνια πολύτιμης πείρας στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

+19Χρόνια

Όμιλος SANTA MARINA - Λογιστική εταιρεία FORUM A.E.


Η πορεία του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1995, όταν ανέλαβε χρέη βοηθού λογιστή στον όμιλο ξενοδοχείων SANTA MARINA, θέση στην οποία παρέμεινε για περισσότερα από 19 χρόνια, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής του θητείας απέκτησε πληθώρα αρμοδιοτήτων από όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών, ξεκινώντας από την καταχώριση των παραστατικών και για να καταλήξει στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την εξέταση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών του ομίλου. Επιπλέον, ασχολήθηκε με θέματα εσωτερικού ελέγχου, συντονισμό των τμημάτων των ξενοδοχείων, χρηματοοικονομικές αναφορές προς τη διοίκηση (Budgeting, Cash Flow, κλπ.), ενώ συνεργάστηκε και με το οικονομικό τμήμα της αλυσίδας Starwood, καθώς προετοίμαζε την αποστολή των απαιτούμενων οικονομικών αναφορών.

Παράλληλα και για μια περίοδο έξι ετών, απασχολούνταν στη λογιστική εταιρεία FORUM A.E. με βασικό αντικείμενο εργασίας του τα Βιβλία Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά) και τα βιβλία Β’ κατηγορίας (απλογραφικά).

 
 

Consulting Services

+6Χρόνια

PS Hotelia


Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στον σχεδιασμό της οργάνωσης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στη δημιουργία και παρακολούθηση διοικητικών αναφορών (M.I.S) και στην τήρηση βιβλίων με την μέθοδο outsourcing.

Με αγάπη και αφοσίωση στον τουριστικό κλάδο, τον Δεκέμβριο του 2013 ίδρυσε την εταιρεία λογιστικών υπηρεσιών PS Hotelia, η οποία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την ανάπτυξη, τη διοικητική και λογιστική παρακολούθηση τουριστικών επιχειρήσεων με σκοπό την ενεργοποίηση ενός άρτιου συστήματος εργαλείων διαχείρισης, που συνήθως μεταφράζονται ως Consulting Services.

 

Έχετε
Ερωτήσεις ;

+30
211 79 09 005