Η μεθοδος μας

Συντασσουμε ολοκληρωμενες εκθεσεις αναφορας με την εφαρμογη στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, για την βελτίωση των διαδικασιών της επιχειρησης σας.

Δίνουμε αποτελέσματα μεσω εβδομαδιαία αναφοράς η οποία δίνει την εικόνα της ταμειακής ροής, τη σχέση κερδών –εσόδων, την βαρύτητα των υποχρεώσεων κλπ. Υπάρχει επισης η δυνατότητα προσδιορισμού αποτελεσμάτων σε βάθος πενταετίας και σύγκριση μεταξύ τους ώστε να φανεί η πραγματική ανάπτυξη της επιχειρησης σας από χρόνο σε χρόνο.