Η μεθοδος μας

Ένα σωστά διαμορφωμένο business plan δίνει την απαραίτητη πληροφόρηση τόσο σε εσωτερικούς(στελέχη, διοίκηση κλπ) όσο και σε εξωτερικούς φορείς (τράπεζες, επενδύτες κλπ). Μια σωστή και λεπτομερής παρουσίαση της επιχειρησης σας, μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την χρηματοδότηση της επιχείρησης.

Γνωρίζοντας ότι το business plan είναι κυρίως ένα κείμενο προς πώληση δημιουργούμε ελκυστικά επιχειρηματικά σχεδία χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των στοιχείων. Επίσης προβαίνουμε σε αποτίμηση μετοχών και εταιρειών ώστε να καθίσταται ξεκάθαρη η απόφαση επενδύσεων.